ตะแกรงเกรตติ้ง มีความสำคัญอย่างไร

ตะแกรงเกรตติ้ง มีความสำคัญอย่างไร

ตะแกรงเกรตติ้ง มีความสำคัญอย่างไร
ตะแกรงเกรตติ้ง ( Grating Bar ) หรือตะแกรงฝาท่อ ที่เราจะพบเห็นได้จากการใช้งานส่วนใหญ่จะอยู่ตามข้างถนน หรือสถานที่สันจร โดยนิยมเป็นแบบเหล็กที่มีคุณภาพ เพื่อความคงทนและแข็งแรงมีการผสมเคลือบด้วยสารกันสนิม เพื่อช่วยในเรื่องการยืดอายุใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดสนิมได้ง่าย การติดตั้งฝาท่อแบบเหล็ก จะช่วยในเรื่องการระบายและความคงทนที่มากกว่า นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพ ในการรับน้ำไประบายได้ดี แต่เรื่องราคา ถือว่าค่อนข้างสูงกว่าการใช้งานแบบอื่น
สำหรับการเลือกติดตั้ง สามารถเลือกใช้งานได้หลาย Material เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการระบายน้ำเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้สภาพแวดล้อมโดยรอบ มีความสะอาดและดูไม่เฉอะแฉะหรือมีน้ำขัง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อล้นออกมา และการเลือกวัสดุเพื่อให้มีความแข็งแรงทนทาน อยู่ได้นาน จำเป็นต้องเลือกเกรด ให้เหมาะสมเพื่ออายุการใช้งานอย่างยาวนาน ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก ที่จะทำให้การติดตั้งช่วยให้น้ำไหลระบายดีต่อบ้านหรืออาคารต่าง ๆ

ตะแกรงเกรตติ้ง

บทความอื่นๆ