ตะแกรงฝาท่อ ที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร

ตะแกรงฝาท่อ ที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร

ตะแกรงฝาท่อ ที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร
 
ตะแกรงฝาท่อ ที่เรามักจะพบได้บ่อย ที่มักจะใช้ในการปิดท่อระบายน้ำทิ้งที่มีหลายขนาด ส่วนมากจะปิดท่อไม่ต้องการให้มีกลิ่นเหม็นขึ้นมารบกวน และต้องการปิดเพื่อลดอุบัติเหตุ หรือเกิดการตกหล่นลงไป ทั้งนี้การเลือกขนาดต้องดูตาม Important Factor ในการเลือกใช้งาน ตรวจสอบจากความหนา การรับน้ำหนักของฝาท่อ หากอยู่ตามท้องถนน จำเป็นต้องรองรับแรงกดทับจากรถสัญจรได้ดี หากเลือกความหนาน้อย หรือมีขนาดที่ไม่พอเหมาะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 
การเลือกติดตั้งตะแกรงฝาท่อ เพื่อต้องการให้การระบายน้ำหรือปิดบังท่อให้เกิดความเรียบน้อย โดยที่คุณจะต้องเลือกวัสดุ ตามความเหมาะสมเพราะการเลือกใช้งานแต่ละ Area หรืออาคารไม่เหมือนกัน หากเป็นตามโรงงาน ที่มีน้ำท่วมขังหรือการชื้นแฉะ มีสารเคมีกัดกร่อน หรือมีแรงกดทับจากรถเคลื่อนผ่าน สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหลัก ที่จะทำให้เราเลือกตัดสินใจใช้ตะแกรงได้อย่างถูกต้องหรือไม่ สุดท้ายก็ต้องดูตามหน้างานถึงจะดีที่สุด

ตะแกรงฝาท่อ

บทความอื่นๆ