โครงการติดตั้งตะแกรงระบายน้ำ โรงงานผลิตหนัง สำหรับรองเท้าชั้นนำ

สวัสดี ปรึกษาเราก่อนได้นะคะ..